Εμφανίζονται οι 1 - 5 από 31630
31777 Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης
Τίτλος: Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης ; επιμέλεια, μετάφραση: Δημήτρης Κουτσούκης . τόμος Ζ΄
Αντίτυπα: 2-019793 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31776 Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης
Τίτλος: Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης ; επιμέλεια, μετάφραση: Δημήτρης Κουτσούκης . τόμος ΣΤ΄
Αντίτυπα: 2-019792 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31775 Η παράσταση «ο θρίαμβος του θανάτου» στον νάρθηκα της Μητρόπολης Καλαμπάκας
Τίτλος: Η παράσταση «ο θρίαμβος του θανάτου» στον νάρθηκα της Μητρόπολης Καλαμπάκας / Νίκος Παπαγεωργίου
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Αντίτυπα: 2-019791 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31774 Εκκλησιαστικά μνημεία ιστορίας και πολιτισμού στην Καλαμάτα
Τίτλος: Εκκλησιαστικά μνημεία ιστορίας και πολιτισμού στην Καλαμάτα / Ηλίας Ε. Μπιτσάνης
Δημοσίευση: Καλαμάτα , 2006
Αντίτυπα: 2-019790 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31773 Περί των τειχών της Αδριανουπόλεως
Τίτλος: Περί των τειχών της Αδριανουπόλεως : μελέτη αρχαιολογική / Γ.Ι. Λαμπουσιάδου ; εισαγωγή και σχόλια: Θανάση Παπαζώτου
Δημοσίευση: Κομοτηνή : Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής , 2007
Αντίτυπα: 2-019789 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη