Εμφανίζονται οι 41 - 45 από 31742
31849 Το Βήμα
Τίτλος: Το Βήμα : 90 χρόνια
Αντίτυπα: 2-019867 | ΑΘΣ | τόμος Α΄1922-1931 | από την εποχή της ελπίδας στην εποχή της κατάρρευσης | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019868 | ΑΘΣ | τόμος Β΄1932-1941 | η εποχή του αίματος και του ολέθρου | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019869 | ΑΘΣ | τόμος Γ΄1942-1951 | από την κατοχή στον εμφύλιο, από τον Β΄Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019870 | ΑΘΣ | τόμος Δ΄1952-1961 | ανοικοδόμηση και τρόμος: εποχή αντιφάσεων, μήτρα του μέλλοντος | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019871 | ΑΘΣ | τόμος Ε΄1962-1971 | άνθρωποι στο φεγγάρι, απάνθρωποι στη γη | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019872 | ΑΘΣ | τόμος Ζ΄1982-1991 | ένας νέος κόσμος γεννιέται: παγκόσμιο χωριό και γεωπολιτική αναδιάταξη | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019873 | ΑΘΣ | τόμος Η΄1992-2001 | στην εποχή της επίπλαστης ευημερίας | Δανείζεται 15 | Δανείζεται ΝΑΙ | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019874 | ΑΘΣ | τόμος Θ΄2002-2011 | στην εποχή της κατάρρευσης και των ψευδαισθήσεων | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Αντίτυπα: 2-019875 | ΑΘΣ | τόμος Ι΄ | τα άπαντα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο ελεύθερον βήμα | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31848 Εικόνες Μονές Παντοκράτορος
Τίτλος: Εικόνες Μονές Παντοκράτορος
Δημοσίευση: Άγιον Όρος , 1998
Αντίτυπα: 2-019866 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31847 Ορθοδοξία Ελληνισμός
Τίτλος: Ορθοδοξία Ελληνισμός : πορεία στην τρίτη χιλιετία . τόμος Β΄
Δημοσίευση: Άγιον Όρος : Έκδοσις Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Αντίτυπα: 2-019865 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31846 Συμπληρωματικές παρατηρήσεις σε δύο θεομητορικές μεταβυζαντινές εικόνες του μουσείου Ζακύνθου
Τίτλος: Συμπληρωματικές παρατηρήσεις σε δύο θεομητορικές μεταβυζαντινές εικόνες του μουσείου Ζακύνθου / Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Δημοσίευση: Αθήναι : Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων : 1999
Αντίτυπα: 2-019864 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31845 Εnrica Follieri
Τίτλος: Εnrica Follieri : (1926-1999) / Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη , 2002
Αντίτυπα: 2-019863 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη